รายชื่อวงโยธวาทิตตัวแทนประเทศไทย

Thailand Marching Band Representative


  • ทั้งหมด
  • วงโยธวาทิตทีมชาติไทย
  • วงโยธวาทิตตัวแทนประเทศไทย
วงโยธวาทิตทีมชาติไทย
  ลำดับ   ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด หมายเลขสมาชิก เลขที่หนังสือแต่งตั้ง /
ดาวน์โหลดหนังสือ
รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม
เมือง, ประเทศ วันที่เข้าร่วม ประเภท จัดโดย
วงโยธวาทิตตัวแทนประเทศไทย
  ลำดับ   ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด หมายเลขสมาชิก เลขที่หนังสือแต่งตั้ง /
ดาวน์โหลดหนังสือ
รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม
เมือง, ประเทศ วันที่เข้าร่วม ประเภท จัดโดย
     1   โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี B-00005 สวยท. ปท. 62-1 มาเก๊า, ประเทศจีน 21 - 26 พฤศจิกายน 2562 โชว์ Macau Government
     2   โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา B-00001 สวยท. ปท. 65-1 มอสโก, รัสเซีย 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2565 โชว์ Russia Government
     3   โรงเรียนประชามงคล กาญจนบุรี B-00004 สวยท. ปท. 65-2 แทกู, เกาหลีใต้ 8-11 สิงหาคม 2565 โชว์ Daegu Metropolitan City
     4   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี B-00006 สวยท. ปท. 66-1 มอสโก, รัสเซีย 20 สิงหาคม - 4 กันยายน 2566 โชว์ Russia Governmenty