ข้อบังคับ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดข้อบังคับสมาคมฯ คลิกด้านล่างนี้

(ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2564 อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียน)

 

 

ดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคมฯ (PDF)

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับสมาคมฯ