ผู้ที่ลงทะเบียนทำเนียบผู้ตัดสินวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ต้องผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) แล้วเท่านั้น