สมาคมฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 กับกรมพลศึกษา

งานวันเด็กแห่งชาติ 2566 สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเปิดบูธกิจรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 14 มกราคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 -11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย รวมถึงผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมกิจกรรม และแสดงออกซึ่งความสามารถด้านต่างๆ คาดหวังให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะ จากกิจกรรม เกม กีฬา และนันทนาการอย่างง่ายๆ ที่กรมพลศึกษาได้จัดขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงส่งเสริมให้รักการออกกำลังกาย รักกีฬา นันทนาการ เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ฝึกฝนขัดเกลาตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นเด็กดี ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กปี 2566 ที่ว่า ”รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์