นายกสมาคมฯ เข้าพบเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจาก Mr. Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ให้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และได้ร่วมสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและรัสเซีย และในปีนี้ครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีที่สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยส่งตัวแทนวงโยธวาทิตประเทศไทยเข้าร่วมเทศกาลวงโยธวาทิตนานาชาติ ณ กรุงมอสโกในปีนี้ และในโอกาสนี้นายกสมาคมฯ ได้มอบโล่ที่ระลึกจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยให้กับท่านเอกอัครราชทูตอีกด้วย
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์