นายกสมาคมฯ มอบโล่ที่ระลึกให้กับประธานจัดงานวงโยธวาทิตในประเทศเกาหลีใต้

นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานวงโยธวาทิตประจำปีของเมือง Jeju เกาะทางใต้ของประเทศเกาหลีใต้ และในโอกาสนี้ได้มอบโล่ที่ระลึกจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยให้กับประธานจัดงาน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสมาคมฯ ที่ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนาน
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์