แถลงข่าวการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา, กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Bands Competition of Thailand 2022) และการประกวดเต้นห้างเครื่องประกอบเพลงลูกทุ่งประจำปี 2565 ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วัน โดยมี นายกฤษฎา กองสวรรค์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวล ผอ.กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชนกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนายการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราช และนายศตพล จิรกฤตธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช วันที่ 9 สิงหาคม 2565

โดยการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 เป็นการประกวดชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจะจัดการประกวดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มิบอลทเวนตี้วันโคราช จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 7 ประเภท 23 รุ่นการประกวด เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bct.mbathailand.org และการประกวดเต้นหางเครื่องประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง ‘สืบสานตำนานลูกทุ่งไทย’ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จะจัดการประกวดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มิบอลทเวนตี้วันโคราช จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่นการประกวด ประกอบด้วยรุ่นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่โทร 087-965-6164 (อ.กฤษฎา กองสวรรค์)

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์