นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน Yum Kwang กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

นายกสมาคมฯ นายโกสินทร์ สิบประสิทธิ์วงศ์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน Yum Kwang กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และได้มอบโล่ที่ระลึกและขอบคุณให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้ส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดในรายการ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships) เมื่อปี 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องวงโยธวาทิตของโรงเรียนอีกด้วย
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์