แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา

ตามมติที่ประชุมศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน ได้มีมติเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

  1. นายศตพล จิรกฤตกุลธน ผู้อำนวยการศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา
  2. นายอภิวุฒิ มินาลัย รองผู้อำนวยการศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา
  3. นางสาววาสนา แข็งรัมย์ เลขานุการ
  4. นายอนุชิต เพียงกระโทก เหรัญญิก
  5. นายคทายุทธ์ ผาผง ฝ่ายวิชาการ
  6. นายวันวลิต หนูทอง ฝ่ายสถานที่
  7. นายกมล เรืองฤทธิ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

เข้าสู่หน้าศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์