สมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

นายโกสินทร์ สิบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนวงโยธวาทิตวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา โดยการนำของ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (TWMC) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแนะนำและรายงานกิจกรรมของสมาคมฯ รวมทั้งพิธีติดป้ายจารึกลงบนแท่นจารึกวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวด TWMC
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์