จัดการอบรม พื้นฐานการสอนวงโยธวาทิต ณ จังหวัดเลย

จัดการอบรม พื้นฐานการสอนวงโยธวาทิต โดยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเลย ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์