นำเสนอเรื่องอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ กรรมการศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ เข้านำเสนอเรื่องการรับรองอาชีพผู้ฝีกสอนวงโยธวาทิตในด้านต่าง ๆ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้

โดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยจะทำแผนการพัฒนามาตรฐานอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตร่วมกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและบรรจุอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามพระราชบัญญัติต่อไป


ติดต่อทีมงาน

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ สอบถามเรื่องอื่น ๆ สามารถพูดคุยกับทีมงานได้ที่ LINE OA: @mbathailand

         

ประชาสัมพันธ์