นำเสนอเรื่องอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ กรรมการศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ เข้านำเสนอเรื่องการรับรองอาชีพผู้ฝีกสอนวงโยธวาทิตในด้านต่าง ๆ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อ่านข่าว...


ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 26 มกราคม 2564

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง