ประวัติ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

THE MARCHING BAND ASSOCIATION OF THAILAND HISTORY

 

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวงโยธวาทิตในประเทศไทย นำโดย นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ ใช้ชื่อว่า Thai Marching Band (ไทยมาร์ชชิ่งแบนด์) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2548 เริ่มแรกของการจัดตั้งสมาคมฯ ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับวงโยธวาทิต อาทิ การจัดการอบรมวงโยธวาทิต การจัดทำ Website เผยแพร่ความรู้ด้านวงโยธวาทิต การช่วยเหลือวงโยธวาทิตในประเทศไทย เช่น การจัดหาผู้ให้การสนับสนุน และรับบริจาคเครื่องดนตรีไปบริจาคยังโรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ดนตรี การเชิญผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตไปให้ความรู้ทางด้านดนตรีกับโรงเรียนต่างๆ ฯลฯ

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มมองแนวคิดการจัดการประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติขึ้น เพื่อดึงวงโยธวาทิตจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย เพื่อที่วงโยธวาทิตในประเทศไทย จะได้มีเวทีการประกวดระดับนานาชาติโดยไม่ต้องลงทุนไปต่างประเทศ ดังนั้นกลุ่ม Thai Marching Band จึงได้จัดการประกวดที่เป็นระดับนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า Thailand International Marching Band Competition (TIMBC) และได้จัดการประกวดเรื่อยมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2557 เข้าสู่ปีที่ 5 จึงได้เปลี่ยนชื่อโดยใช้ชื่อว่า การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย หรือ Thailand World Music Championships (TWMC)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาการประกวดวงโยธวาทิต และกิจกรรมวงโยธวาทิตของประเทศไทยให้มีศักยภาพ โดยแรกเริ่มได้ใช้ชื่อ สมาคมไทยมาร์ชชิ่งแบนด์ และสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งสำนักงานประจำภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวม 5 สำนักงานได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานในแต่ละภูมิภาคดูแลประสานงาน และจัดกิจกรรมการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 รัฐบาลไทยได้รับการรับรองให้เป็น สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการโดยมี นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

 

 

Founding The Association

The Marching Band Association of Thailand (MBA Thailand) was formed in 2005 by a group of marching bands in Thailand lead by by Mr. Kosin Suebprasitwong, called at that time Thai Marching Band. Since then, Thai Marching Band had organized many Marching band activities such as organizing workshop camps, created a Thai Marching Band website, enlightening the youths about marching band and helping marching bands in Thailand, also had an important role in supporting many marching bands throughout Thailand such as finding sponsors, finding donated musical instruments for many remote schools, inviting professional instructors to train the youths and so on.

Thai Marching Band Group eventually came up with an idea about organizing the marching band international competition since they wanted to have an international competition in Thailand for Thai marching bands who can’t afford to go aboard. In 2010, the first Thailand International Marching Band Competition had been held and continued doing so until 2013. In 2014, the association had decided to change the competition’s name to Thailand World Music Championships (TWMC). Moreover, the official Thailand World Music Championships Association had been formed to be in charge and organized the competition.

In 2012, Thai Marching Band Group has set up an Association called Thai Marching Band Association also Thailand World Music Championships Association, has formed 5 regional offices throughout Thailand which are the the Northern, Northeastern, Central, Eastern, Southern of Thailand for more effective result, until 24 Auguest 2020 Thailand government has approved officially to be The Marching Band Association of Thailand, Mr. Kosin Suebprasitwong is the first president.