การประกวดวงโยธวาทิต
แห่งประเทศไทย

BANDS COMPETITION OF THAILAND

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
Bands Competition of Thailand

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) และใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO)

  • วงโยธวาทิต
  • วงเมโลดิก้า
ประเภทการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย (BCT)

ระเบียบการในแต่ละประเภทการประกวด

Marching Field Show (MFS)

การประกวดประเภทการแปรขบวน ที่รวมทุกเครื่องดนตรีบรรเลงเพลงพร้อมกัน

Modern Concert Band (MCB) วงใหญ่

การประกวดประเภทนั่งบรรเลง ในรูปแบบสมัยใหม่ วงขนาดใหญ่

Modern Concert Band (MCB) วงเล็ก

การประกวดประเภทนั่งบรรเลง ในรูปแบบสมัยใหม่ วงขนาดเล็ก

Indoor Marching Arts (IMA)

การประกวดกลุ่มเครื่องดนตรีสำหรับกลุ่ม Percussion


Concert Marching Arts (CMA)

การประกวดในรูปแบบยืนบรรเพลง ในรูปแบบ Marching สำหรับวงโยธวาทิตที่กำลังเริ่มพัฒนา

Stand Still Show
(SSS)

การประกวดยืนบรรเลง ของกลุ่มเครื่องดนตรี Drumline

Marching Field Parade (MFP)

การประกวดประเภทเดินแถวในรูปแบบต่าง ๆ

Individual & Ensemble (INE)

การประกวดแบบเดี่ยว และกลุ่ม

สมัครเข้าร่วมการประกวด

สมัครเข้าร่วมกาปรระกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565

ติดต่อ

ติดต่อประสานงาน กองประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
90/946 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Call:

Office:  02-117-1135
Fax:  02-058-2840
โทรศัพท์:  0-8877-5599-6 I 0-8877-5599-7