หมายเลขบัญชีธนาคารสมาคมฯ สำหรับโอนค่าสมัครการอบรม
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี: 111-5633-100
ประเภท: ออมทรัพย์