ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบทดสอบออนไลน์

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

 

คำแนะนำ! ให้ทำแบบทดสอบใน Browser เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, FireFox
ไม่แนะนำให้ทำผ่านการคลิกโดยตรงจาก LINE ด้วยจะทำให้ error
เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถดูคะแนนได้เลย ถือว่าเสร็จสมบูรณ์


URL. แบบทดสอบ   mbathailand.org/academy/online-quiz