นำเสนอเรื่องอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข่าว...

นำเสนอเรื่องอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข่าว...

นำเสนอเรื่องอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข่าว...

นำเสนอเรื่องอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข่าว...

เกี่ยวกับองค์กร

The Marching Band Association of Thailand

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมฯ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ก่อตั้งโดย นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ และเป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก โดยมีนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ ดังนี้

 • พัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิตของประเทศไทย
 • พัฒนาด้านการศึกษาวงโยธวาทิตในประเทศไทย
 • พัฒนาการประกวดวงโยธวาทิตของระเทศไทย
 • พัฒนาบุคลากรทางด้านวงโยธวาทิตของประเทศไทย
 • สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
 • การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีจากการล่นวงโยธวาทิตสู่บุคคลที่มีคุณภาพในสังคม

Training Center ศูนย์ฝึกอบรม

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรบให้ความรู้กับทุกท่านในด้านวงโยธวาทิต โดยทุกกิจกรรมจะได้ใบรับรองจากสมาคมฯ

 • 01 อบรมผู้ฝึกสอน

  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านดนตรีและเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนวงโยธวาทิตได้อย่างถูกต้อง

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นกรรมการตัดสินวงโยวาทิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย

 • เพื่อพัฒนาและปลูกฝั่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพให้กับเยาวชนของประเทศไทย

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

รายการประกวดวงโยธวาทิตที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

All Thailand Marching Band Competition Sanction by MBA THAILAND


 

Thailand World Music Championships

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย


 

Bands Competition of Thailand

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
การประกวดกิจกรรมพิเศษ

รายการประกวดฯ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

All Thailand Competition Sanction by MBA THAILAND


 

Thailand Luk Thung Contest

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย

สมาชิก

ผู้ที่สนใจในด้านวงโยธวาทิตสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศไทยไปกับเรา

ทำเนียบ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน วงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย


ทำเนียบผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินวงโยธวาทิตที่ได้รับการลงทะเบียนกับทางสมาคมฯ แล้ว

Judges and Instructors Panelทำเนียบผู้ฝึกสอน

ทำเนียบผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตทำเนียบผู้ตัดสิน

ทำเนียบผู้ตัดสินวงโยธวาทิต

ใบสมัคร

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมสมัครเข้าร่วมการอบรม

 • สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการอบรมกับทางสมาคมฯ ทุกรายการสมัครได้ที่นี่ (คลิกด้านล่างนี้)Music From Home

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Music From Home การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถจากที่บ้านสมัครสมาชิก

 • สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

 • ลงทะเบียนผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต เพื่อขึ้นทำเนียบผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

ประกาศ! สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

 • 1. สิทธิ์การได้รับที่นั่ง VIP ในการชมการประกวด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสมาคมจัดขึ้น

  1.1 สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา โรงเรียน ฯลฯ) ได้รับสิทธิ์จำนวน 3 ที่นั่งต่อครั้ง
  1.2 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (บุคคลทั่วไป) ได้รับสิทธิ์จำนวน 1 ที่นั่งต่อครั้ง
  1.3 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป) ไม่ได้รับสิทธิ์

  2. ลดค่าลงทะเบียนการอบรมที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น (กรณีมีค่าสมัคร)

  2.1 สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา โรงเรียน ฯลฯ) ได้รับสิทธิ์ลด 50% จำนวน 3 ท่านต่อครั้ง
  2.2 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (บุคคลทั่วไป) ได้รับสิทธิ์ลด 50% ต่อครั้ง
  2.3 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป) ได้รับสิทธิ์ลด 20% ต่อครั้ง

  3. ลดค่าลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น (กรณีมีค่าสมัคร)

  3.1 สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา โรงเรียน ฯลฯ) ฟรี 3 ท่าน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปลด 50%
  3.2 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (บุคคลทั่วไป) ฟรี จำนวน 3 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปลด 50%
  3.3 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป) ได้รับสิทธิ์ลด 30% ต่อครั้ง

  4. เข็มกลัดสมาคมฯ หรือ เข็มกลัด TWMC

  4.1 สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา โรงเรียน ฯลฯ) ได้รับจำนวน 5 อัน
  4.2 สมาชิกวิสามัญพิเศษ (บุคคลทั่วไป) ได้รับจำนวน 2 อัน
  4.3 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป) ได้รับจำนวน 1 อัน

   

  * สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้

 • ธนาคารไทยพาณิชย์

  ชื่อบัญชี: สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี: 111-5633-100
  ประเภท: ออมทรัพย์

ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่:

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
90/689 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ดูแผนที่

Call:

Office/Fax  02-117-1135
Call Center  0-8877-5599-6
WhatsApp  0-8877-5599-7