การอบรมการสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน

จัดโดย สนง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10-11 ตุลาคม 2563 จังหวัดศรีสะเกษ

ลงทะเบียนผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต

ทำเนียบผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

สมัครสมาชิก

เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

การประกวด TWMC 2020

เปิดรับสมัครแล้วกับการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับองค์กร

The Marching Band Association of Thailand

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมฯ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ก่อตั้งโดย นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ และเป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก โดยมีนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ ดังนี้

 • พัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิตของประเทศไทย
 • พัฒนาด้านการศึกษาวงโยธวาทิตในประเทศไทย
 • พัฒนาการประกวดวงโยธวาทิตของระเทศไทย
 • พัฒนาบุคลากรทางด้านวงโยธวาทิตของประเทศไทย
 • สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
 • การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีจากการล่นวงโยธวาทิตสู่บุคคลที่มีคุณภาพในสังคม

Training Center ศูนย์ฝึกอบรม

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรบให้ความรู้กับทุกท่านในด้านวงโยธวาทิต โดยทุกกิจกรรมจะได้ใบรับรองจากสมาคมฯ

 • 01 อบรมผู้ฝึกสอน

  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านดนตรีและเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนวงโยธวาทิตได้อย่างถูกต้อง

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นกรรมการตัดสินวงโยวาทิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย

 • เพื่อพัฒนาและปลูกฝั่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพให้กับเยาวชนของประเทศไทย

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

รายการประกวดวงโยธวาทิตที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

All Thailand Marching Band Competition Sanction by MBA THAILAND


 

Thailand World Music Championships

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย


 

Marching Band Competition of Thailand

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
การประกวดกิจกรรมพิเศษ

รายการประกวดฯ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

All Thailand Competition Sanction by MBA THAILAND


 

Thailand Luk Thung Contest

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย

สมาชิก

ผู้ที่สนใจในด้านวงโยธวาทิตสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศไทยไปกับเรา

ทำเนียบ ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน วงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย


ทำเนียบผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินวงโยธวาทิตที่ได้รับการลงทะเบียนกับทางสมาคมฯ แล้ว

Judges and Instructors Panelทำเนียบผู้ฝึกสอน

ทำเนียบผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตทำเนียบผู้ตัดสิน

ทำเนียบผู้ตัดสินวงโยธวาทิต

ศูนย์การเรียนรู้

MBA Thailand Academy

ประกาศ! สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

 • ข้อกำหนดสิทธิประโยชน์สมาชิก สวยท ป.63/01

  1. สิทธิ์การได้รับที่นั่ง VIP ในการชมการประกวด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสมาคมจัดขึ้น

  1.1 สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา โรงเรียน ฯลฯ) ได้รับสิทธิ์จำนวน 3 ที่นั่งต่อครั้ง
  1.2 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป VIP) ได้รับสิทธิ์จำนวน 1 ที่นั่งต่อครั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้
  1.3 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป) ไม่ได้รับสิทธิ์

  2. ลดค่าสมัครการอบรมที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น 30% (กรณีมีค่าสมัคร)

  2.1 สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา โรงเรียน ฯลฯ) ได้รับจำนวน 2 สิทธิ์ต่อครั้ง
  2.2 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป VIP) ได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ต่อครั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้
  2.3 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป) ได้รับสิทธิ์ลด 10% ต่อครั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้

  3. เข็มกลัดสมาคมฯ และ ข็มกลัด TWMC

  3.1 สมาชิกสามัญ (สถานศึกษา โรงเรียน ฯลฯ) ได้รับจำนวน 3 อัน
  3.2 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป VIP) ได้รับจำนวน 1 อัน
  3.3 สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป) ได้รับจำนวน 1 อัน

 • รายละเอียดประกาศ รายละเอียดประกาศ รายละเอียดประกาศ รายละเอียดประกาศ

ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย:

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานย่อย)
90/946 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120